Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa ( STUDIA I MONOGRAFIE NR 511)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni37.80 zł

  Stara cena: 37,80 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 18,00 zł
  18,90 zł*
 • Autor: Matwiejczuk Rafał
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Matwiejczuk-kompetencje-logistyki-spis-tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-614-8
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2014
 • Liczba stron: 382
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W monografii przedstawiono relatywnie rzadko podejmowaną w polskojęzycznej litera¬turze problematykę kompetencji logistyki i ich oddziaływania na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Rola logistyki jako koncepcji zarządzania przepły¬wami towarów i informacji stale rośnie. Dotyczy to m.in. kompetencji logistyki rozu¬mianych jako czynniki umożliwiające zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. Kompetencje związane ze sferą logistyki zostały przedstawione na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania strategicznego. Oprócz rozważań teoretycz¬nych w monografii przedstawiono również wyniki badań empirycznych prowadzonych na świecie i w Polsce.

Monografia adresowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych i badaczy zajmujących się problematyką logistyki i zarządzania strategicznego, a także do studen¬tów wyższych lat studiów na kierunkach ekonomicznych oraz studentów studiów dokto¬ranckich z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu. Monografia może również zaintere¬sować mene¬dżerów przedsiębiorstw wdrażających no¬woczesne koncepcje zarządzania w działalności biznesowej.
 • Autor: Matwiejczuk Rafał
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Matwiejczuk-kompetencje-logistyki-spis-tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-614-8
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2014
 • Liczba stron: 382
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego