Język i pamięć. Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin

Dostępność: Brak w magazynie

 • Cena netto: 60,00 zł
  63,00 zł*
 • Autor: Mokijenko Walerij, Tarsa Jadwiga (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Mokijenko-Jezyk-i-pamiec-spis.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-885-2
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 734
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Tematem przewodnim tomu jest język jako bogate i wieloaspektowe zjawisko oraz pamięć utrwalona na różne sposoby w języku. Tak postawione problemy badawcze znalazły swoją interpretację w artykułach poświęconych diachronicznej i synchronicznej analizie funkcjonowania frazeologizmów, biblizmów, skrzydlatych słów oraz paremii. Autorzy tekstów zajęli się również możliwością ekscerpowaniem jednostek języka z dwutekstów, korpusów językowych oraz problematyką różnorodnego utrwalenia ich w słownikach jedno- i dwujęzycznych. Część artykułów została poświęcona zagadnieniom badania językowego obrazu świata, wartości utrwalonych w języku, pamięci zbiorowej i pamięci jednostkowej oraz językowemu portretowi człowieka zawartemu we frazeologizmach. Dzięki temu, że w tworzeniu monografii wzięli udział wybitni lingwiści z różnych krajów, będący przedstawicielami wielu dziedzin językoznawstwa, powstała dogłębna i bogata analiza funkcjonowania języka oraz sposobów przechowywania pamięci w języku. W ocenie recenzentów tom jest bardzo wartościową pozycją, która nie tylko daje obraz stanu aktualnych badań językoznawczych, ale również wskazuje nowe kierunki i metody analizy różnorodnych zjawisk językowych.
 • Autor: Mokijenko Walerij, Tarsa Jadwiga (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Mokijenko-Jezyk-i-pamiec-spis.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-885-2
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 734
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego