Język a Edukacja 7: Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej

Dostępność: Brak w magazynie

 • Cena netto: 34,00 zł
  35,70 zł*
 • Autor: Lech-Kristein Danuta, Makuchowska Marzena (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Jezyk-a-edukacja-7-Spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-857-9
 • ISSN: 2299-5528
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2019
 • Liczba stron: 422
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Tom zawiera ponad 30 artykułów poświęconych teoretycznym i praktycznym problemem współczesnej glottodydaktyki polonistycznej, rozpatrywanym przede wszystkim z perspektywy różnorodności językowo-kulturowej uczestników procesu uczenia się i nauczania polszczyzny. Autorzy, z których większość to zarówno doświadczeni praktycy, jak i osoby naukowo zajmujący się problematyką glottodydaktyczną, podejmują bogaty wachlarz ważnych i aktualnych problemów, które wynikają z mniej lub bardziej głębokich różnic językowych i kulturowych (w tym także sytuacji egzystencjalnej, jak np. pochodzenie z krajów objętych konfliktem), będących wyzwaniem nie tylko z punktu widzenia sprawności i skuteczności nabywania kompetencji językowych, lecz także ze względu na  pożądane społecznie, nacechowane zrozumieniem i życzliwością, zgodne relacje międzyludzkie. Autorzy pokazują, jak określać (diagnozować) istotę i zakres możliwych barier, dostosować koncepcje dydaktyczne, przygotować kursy i zajęcia, jakich użyć metod (znanych i nowoczesnych, mniej czy bardziej konwencjonalnych), materiałów, przyrządów itp., by osiągnąć właściwie dobrane i zakrojone cele, pokonać bariery czy nawet przekształcić je w czynnik wzbogacający każdą ze stron. Książka stanowi kolejną ważną i pomocną pozycję w polskiej bibliotece glottodydaktycznej, jakkolwiek – dzięki szerokiej perspektywie opisu (np. różne obrazy świata) – może też zaciekawić znaczenie szersze grono odbiorców, zainteresowanych edukacją w przestrzeni międzynarodowej i różnorodnością kulturową.

 Praca jest adresowana przede wszystkim do teoretyków i praktyków nauczania języka polskiego jako obcego, a także dla czytelników interesujących się różnorodnością międzykulturową.

 • Autor: Lech-Kristein Danuta, Makuchowska Marzena (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Jezyk-a-edukacja-7-Spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-857-9
 • ISSN: 2299-5528
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2019
 • Liczba stron: 422
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego