Georóżnorodność Opolszczyzny oraz jej znaczenie w systemie ochrony przyrody i krajobrazu (STUDIA I MONOGRAFIE NR 547)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni22.05 zł

  Stara cena: 22,05 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 10,50 zł
  11,03 zł*
 • Autor: Badora Krzysztof, Nita Jerzy
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Badora_Nita_Georoznorodnosc_spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-754-1
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2017
 • Liczba stron: 218
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Praca przedstawia walory geologiczne województwa opolskiego jako ważnych elementów krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz stan i perspektywę ich ochrony. Omawia zróżnicowanie geologiczne powierzchniowych osadów i utworów od proterozoicznych, poprzez paleozoiczne, mezozoiczne do kenozoicznych. Ze względu na występowanie w granicach województwa różnych jednostek regionalnych budowy geologicznej, obejmujących tereny górskie, wyżynne i nizinne, georóżnorodność Opolszczyzny ma znaczenie znacząco wykraczające poza region, a jak dotychczas nie była należycie doceniona. Przedstawiono dotychczasowy stan ochrony i badań. Na tle charakterystyki zróżnicowania geologicznego w książce przedstawiono i zwaloryzowano ponad 100 ważnych stanowisk, które należy zachować ze względu na walory naukowe, turystyczno-dydaktyczne i krajobrazowe. 

 Książka adresowana jest do osób zainteresowanych środowiskiem przyrodniczym województwa i jego ochroną, w szczególności w zakresie ochrony georóżnorodności i krajobrazu. Stanowi cenny element edukacji przyrodniczej realizowanej w szkołach podstawowych, średnich i w uczelniach wyższych. Adresowana jest też do służb ochrony środowiska i przyrody na różnych poziomach organizacji administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów prowadzących badania i eksploatację surowców mineralnych.

 • Autor: Badora Krzysztof, Nita Jerzy
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Badora_Nita_Georoznorodnosc_spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-754-1
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2017
 • Liczba stron: 218
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego