Exklamativsätze im Deutschen und Polnischen (STUDIA I MONOGRAFIE NR 469)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni22.05 zł

  Stara cena: 22,05 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 10,50 zł
  11,03 zł*
 • Autor: Hnatik Katarzyna
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Hnatik-Exklamativsatze-spis-tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-480-9
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2012
 • Liczba stron: 218
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Die vorliegende Arbeit ist einer synchron-konfrontativen Analyse deutscher und polnischer Exklamativsätze gewidmet. Im theoretischen Teil wurde das Hauptaugenmerk auf das Problem der Expressivität der Sprache sowie der sprachlichen Emotionsmanifestation gelegt. Des Weiteren wurde der Frage der Modalität der Exklamativsätze und ihrer pragmatisch-grammatischen Spezifik nachgegangen. Im empirischen Teil wurden die deutschen und polnischen Exklamativsätze im Korpus einer vergleichenden Analyse unterzogen. Ihre Ergebnisse wurden in Tabellen und Schaubildern dargestellt.

Niniejsza praca poświęcona jest synchroniczno-konfrontatywnej analizie zdań eksklamatywnych w języku niemieckim i polskim. W jej części teoretycznej poruszono problem ekspresywności w języku oraz językowych sposobów wyrażania emocji, omówiono specyfikę modalności zdań eksklamatywnych oraz dokonano ich szczegółowej charakterystyki. W części empirycznej dokonano analizy porównawczej niemieckich i polskich zdań eksklamatywnych oraz ustalono podobieństwa i różnice w doborze i organizacji środków wyrazu. Osiągnięte w analizie wyniki zostały zestawione w tabelach i diagramach informujących o frekwencji poszczególnych struktur.
Praca jest adresowana do studentów i absolwentów filologii germańskiej, nauczycieli języka niemieckiego, osób zainteresowanych badaniami porównawczymi języków, znających język niemiecki w stopniu zaawansowanym
 • Autor: Hnatik Katarzyna
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Hnatik-Exklamativsatze-spis-tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-480-9
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2012
 • Liczba stron: 218
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego