Derivational conspiracy: the demise of subjectess clauses in English (STUDIA I MONOGRAFIE NR 404)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni 29.40 zł

  Stara cena: 29,40 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 14,00 zł
  14,70 zł*
 • Autor: Malak Janusz
 • ISBN: 978-83-7395-300-0
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2008
 • Liczba stron: 296
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
The contents of this monograph is concerned with the mechanisms responsible for the demise of one of the syntactic options available in the earlier stages of English. The disappearance of one of certain derivational processes leads to qualitative changes in the architecture of the English clause. Subjectless clauses appear to be the victim of these changes.
This monograph is meant for all those who are interested in the language change as well as the opportunities offered by the minimalist approach in the diachronic studies on language.

Celem pracy jest próba wyjaśnienia mechanizmów odpowiedzialnych za zanik jednej z opcji składniowej w języku angielskim. Analiza prezentowana w tej monografii osadzona jest w modelu minimalistycznym, która zakłada derywacyjny charakter produkcji struktur składniowych. Zanik jednego z procesów derywacyjnych prowadzi do jakościowej zmiany w architekturze zdania angielskiego, czego ofiarą są zdania bezpodmiotowe.
Praca adresowana jest do odbiorców zainteresowanych istotą zmiany językowej i możliwościami wykorzystania gramatyki generatywnej w diachronicznych badaniach nad językiem.