Bezkrólewia ksiąg ośmioro, czyli Dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta roku 1572 aż do roku 1576, skreślone przez Świętosława z Borzejowic Orzelskiego, starostę radziejowskiego. Tom I [dodruk]

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 40,00 zł
  42,00 zł*
 • Autor: Przełożył z rękopisu Cesarskiej Publicznej Biblioteki Włodzimierz Spasowicz. Opracował, wstępem opatrzył i wydał Włodzimierz Kaczorowski
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Bezkrolewialewia-ksiag-osmioro-t1-spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-916-3
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2021
 • Liczba stron: 356
 • Oprawa: twarda
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Świętosław Orzelski herbu Dryja (1549–1598), potomek rodu szlacheckiego wywodzącego się z Borzejowic koło Żnina, starosta radziejowski, poseł sejmowy i historyk był autorem dzieła Acta interregni post obitum nimirum Sigismundi Augusti przełożonego na język polski i wydanego przez Włodzimierza Spasowicza w latach 1856–1858. Wydane przez Włodzimierza Spasowicza dzieło Świętosława Orzelskiego, ze względu na wykazane przez recenzentów błędy merytoryczne występujące w edycji, jak również opuszczenia w tłumaczeniu tekstu, nie spełniło wymogów stawianych przed edytorem przez historyków. W obecnie przygotowanej edycji Bezkrólewia… dokonano weryfikacji polskiego tekstu w oryginalnej wersji (nie uzupełniono go o fragmenty opuszczone przez Spasowicza), poprawiono zniekształcone nazwiska, nazwy miejscowości itp. Edycję wzbogacono również o przypisy rzeczowe zawierające szczegółowe informacje na temat poszczególnych faktów historycznych, osób oraz nazw geograficznych – celem udostępnienia po raz pierwszy czytelnikom dowartościowanego pod względem naukowym dzieła, które pozostaje znaczącym zabytkiem piśmiennictwa historycznego XVI w. i ważnym źródłem do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów po śmierci Zygmunta Augusta. Nowa edycja Bezkrólewia… składa się z trzech tomów: tomy pierwszy i drugi obejmują po trzy księgi, na tom trzeci składają się dwie księgi. W tomie pierwszym czytelnik będzie mógł zapoznać się z przebiegiem wydarzeń w Rzeczypospolitej Obojga Narodów od śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. do koronacji i sejmu koronacyjnego Henryka Walezego w 1574 r. Tomy drugi i trzeci znajdują się w końcowej fazie opracowania.

 • Autor: Przełożył z rękopisu Cesarskiej Publicznej Biblioteki Włodzimierz Spasowicz. Opracował, wstępem opatrzył i wydał Włodzimierz Kaczorowski
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Bezkrolewialewia-ksiag-osmioro-t1-spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-916-3
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2021
 • Liczba stron: 356
 • Oprawa: twarda
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego