Amor patriae nostra lex. Oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej . Studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni79.80 zł

  Stara cena: 79,80 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 38,00 zł
  39,90 zł*
 • Autor: Gołębiowska Anna (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Golebiowska-Amor-patriae_spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-763-3
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2017
 • Liczba stron: 678
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Amor patriae nostra lex. Oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej to książka przygotowana przez ponad czterdziestu historyków i dydaktyków historii z wielu ośrodków akademickich dla uhonorowania jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej Pani Profesor Barbary Kubis.

Publikacja składa się z czterech części. Pierwsza z nich stanowi próbę ukazania wielopłaszczyznowej działalności Barbary Kubis. Zamieszczony został więc życiorys Jubilatki Kobieca strona historii w wydaniu profesor Barbary Kubis oraz bibliografia Jej prac za lata 1991–2017.  Ciekawym elementem jest również to, że zamieszczony został tekst samej  Jubilatki Po długich latach niewoli Ojczyzna się odradza. Listopadowe dni 1918 r. w wybranej literaturze dokumentu osobistego. Zarówno życiorys, bibliografia, jak i artykuł wprowadzający wyraźnie akcentują dotychczasowe zainteresowania badawcze Profesor Barbary Kubis.

Część drugą, zatytułowaną W kręgu dydaktyki i edukacji, wypełniają artykuły wybitnych dydaktyków historii, którzy w swych opracowaniach pochylili się nad szerokim spektrum zagadnień związanych z historią oraz współczesnymi trendami w jej nauczaniu. Znalazły się tam więc artykuły dotyczące m.in. edukacji historycznej, literatury pamiętnikarskiej, szkolnych podręczników i arkuszy maturalnych oraz zyskującej obecnie na popularności tzw. oral history.

            Na trzecią część publikacji - W kręgu pamiętników i wspomnień – składają się artykuły obrazujące ważne wydarzenia historyczne z najnowszych dziejów Polski z perspektywy literatury memuarystycznej i wspomnieniowej. Znalazły się tam opracowania dotyczące m.in. sprawy polskiej podczas I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości, plebiscytu górnośląskiego i walk o kształt granic odrodzonej Rzeczypospolitej, ale także kampanii wrześniowej i dążeń do pełnej suwerenności w latach 80. XX w.

Ostatnią część, zatytułowaną W kręgu pamięci, wypełniają artykuły o bardzo rozległej tematyce, które akcentują szeroki wachlarz zainteresowań i działalności Jubilatki.  Zwrócono w nich uwagę na rolę towarzystw, stowarzyszeń i szkół w poszanowaniu i zachowaniu tradycji, pielęgnowaniu mowy i kultury oraz na rolę pism „Na Tropie” i „Zeszyty Tłumackie” w integrowaniu środowiska nauczycielskiego w XX w.  W odniesieniu do relacji ludzkich mamy tekst z przysłowiami, których głównym tematem jest przyjaźń.  W tej części wyeksponowano również los kobiet biorących udział w powstaniu warszawskim, trudne warunki w obozach i ich aktywność kulturalną w niemieckiej niewoli, podkreślono rolę państwa w polityce wobec społeczeństwa Górnego Śląska oraz omówiono okoliczności wizyty Mieczysława Rakowskiego w Bonn w 1981 roku.

 • Autor: Gołębiowska Anna (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Golebiowska-Amor-patriae_spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-763-3
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2017
 • Liczba stron: 678
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego