A history of Polish-English/English-Polish bilingual lexicography (1788-1947) (STUDIA I MONOGRAFIE NR 534)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni61.95 zł

  Stara cena: 61,95 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 29,50 zł
  30,98 zł*
 • Autor: Podhajecka Mirosława
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Podhajecka-A-history-spis-tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-712-1
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2018
 • Liczba stron: 630
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

This monograph is the first attempt to describe a history of Polish-English / English-Polish lexicography (1788−1947). It covers twenty nine chapters dedicated to mono- and biscopal dictionaries, which have been ordered chronologically. Each chapter begins with a lexicographer’s biography, followed by an outline of the dictionary and an analysis of its subsequent parts. In the macrostructure of the works researched, attention was paid to different types of headword, such as archaisms, colloquialisms, new words and culture-bound terms. In the analysis of the microstructure, translation equivalents were essential, but the treatment of other entry components, including phonetic transcription, labels and examples of usage, was also taken into account. The book verifies existing biographical and bibliographical data and presents facts unknown in lexicographic literature.

 

 

 

 

Niniejsza monografia jest pierwszą próbą nakreślenia historii leksykografii polsko-angielskiej i angielsko-polskiej (1788−1947). Obejmuje ona dwadzieścia dziewięć rozdziałów poświęconych słownikom mono- i biskopalnym, ułożonym w porządku chronologicznym. Każdy rozdział rozpoczyna biografia autora, po której następuje charakterystyka słownika oraz analiza jego poszczególnych części. Przy badaniu makrostruktury uwagę zwrócono m.in. na archaizmy, kolokwializmy, neologizmy oraz terminy kulturowe. Najważniejszym elementem mikrostruktury słowników były ekwiwalenty przekładowe, ale uwzględniono także inne komponenty artykułu hasłowego, takie jak transkrypcja fonetyczna, kwalifikatory czy przykłady użycia. Książka weryfikuje dotychczas dostępne dane biograficzne i bibliograficzne oraz przedstawia fakty nieznane w literaturze leksykograficznej.

 • Autor: Podhajecka Mirosława
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Podhajecka-A-history-spis-tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-712-1
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2018
 • Liczba stron: 630
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego