A Corpus-Driven Study of Translational and Non-Translational Texts: the Case of Nabokov's Lolita (Studia i Monografie Nr 473)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni19.95 zł

  Stara cena: 19,95 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 9,50 zł
  9,98 zł*
 • Autor: Grabowski Łukasz
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Grabowski-A-corpus-spis-tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-490-8
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2012
 • Liczba stron: 208
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
This book presents the results of a comparative study – conducted with the use of selected methods of corpus linguistics – of translational and non-translational texts. The aim of the study is to describe the changes in translations as compared with the original, and to describe the differences between the language used in translational and non-translational texts. More specifically, the study focuses on the English original version of the novel Lolita by Vladimir Nabokov (1955) and its auto-translation into Russian (1967) as well as the two Polish translations of the novel completed by Robert Stiller (1991) and Michał Kłobukowski (1997). Also, the custom-designed reference corpora with original non-translated Russian and Polish literary texts are used in the study. The analysis was conducted using a variety of methods, e.g. descriptive statistics, wordlists, frequency profiles, frequency spectra and lists of key words. Hence, the study presented in this book advances the application of corpus linguistics research methods in Descriptive Translation Studies.
The book is intended for researchers and advanced students of linguistics interested in the use of corpus linguistics methodology in research on translation.

Niniejsza monografia przedstawia wyniki badania polegającego na porównaniu – z wykorzystaniem wybranych procedur badawczych językoznawstwa korpusowego – tekstów tłumaczonych i nietłumaczonych. Celem badania jest opisanie zmian w tłumaczeniach w stosunku do oryginału oraz określenie różnic między językiem tekstów tłumaczonych i nietłumaczonych. Ściślej mówiąc, w badaniu dokonano korpusowej analizy porównawczej powieści Vladimira Nabokova pt. Lolita (1955), jej tłumaczenia, pióra także Nabokova, na język rosyjski (1967) oraz dwóch polskich przekładów tej powieści Roberta Stillera (1991) i Michała Kłobukowskiego (1997). Do analizy wykorzystano również specjalnie zebrane korpusy referencyjne, zawierające oryginalne teksty literackie w języku rosyjskim i polskim. Badanie zostało przeprowadzone w kilku etapach, takich jak m.in. porównanie statystyki opisowej, list frekwencyjnych, profili frekwencji wyrazów, spektrów frekwencji wyrazów oraz list wyrazów kluczowych. Podczas analizy danych ilościowych otrzymanych w trakcie badania zwrócono uwagę na różnice między tekstami tłumaczonymi i nietłumaczonymi w zakresie bogactwa leksykalnego, dystrybucji wyrazów o wysokiej i niskiej frekwencji w tekście, ilości powtórzeń w tekście oraz precyzji i zwięzłości stylu. Tym samym niniejsze studium dotyczy zastosowania wybranych metod badawczych językoznawstwa korpusowego w przekładoznawstwie opisowym.
Praca adresowana jest do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem metod językoznawstwa korpusowego w badaniach nad przekładem, zarówno badaczy i specjalistów w dziedzinie językoznawstwa, a także studentów wyższych lat kierunków filologicznych
 • Autor: Grabowski Łukasz
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Grabowski-A-corpus-spis-tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-490-8
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2012
 • Liczba stron: 208
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego