Zapowiedzi wydawnicze

 

ANDRZEJEWSKA Anna, „Język a Edukacja”t. 9: Wizualizacja materiału gramatycznego na przykładzie języka hiszpańskiego jako obcego

GIBAS-KRZAK Danuta, Gra mocarstw o Bałkany w XXI wieku

KOPER Beata, Imienniczki migreny. Szkice o literaturze

SŁODCZYK Janusz, Planowanie i budowanie miast w dziejach świata. Historia urbanistyki

ZAGÓROWSKA Agata, MALCHAR-MICHALSKA Dominika, Postawy i zachowania studentów wobec edukacji i rynku pracy

 „Stylistyka” t. 32: