Poszukiwanie informacji w dziennikarskich działaniach komunikacyjnych (STUDIA I MONOGRAFIE NR 522)

Dostępność: Brak w magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni 40.95 zł

  Stara cena: 40,95 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 19,50 zł
  20,48 zł*
 • Autor: Chyliński Marek
 • ISBN: 978-83-7395-666-7
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2015
 • Liczba stron: 410
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Tematem książki są dziennikarskie procesy pracy, w tym przede wszystkim  metodologia poszukiwania informacji, wykorzystania źródeł oraz dokumentowania materiałów dziennikarskich. Działania składające się na to, co w tradycji anglosaskiej określa się jako research dziennikarski, przedstawione zostały jako proces poznania, łączący elementy kognitywistki, nauki o informacji, teorii dokumentacji i bibliotekoznawstwa, ze stricte technicznymi umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych.

Autor stara się ustalić najważniejsze reguły, metody i wytyczne postępowania związanego z poszukiwaniem informacji, a sam research rozpatrywać nie tylko w kategoriach wiedzy propozycjonalnej, składającej się na metodologiczną odpowiedź wiem jak, ale również pozwalającej na zgłębienie istoty przekazów medialnych oraz procesów komunikacji masowej. W szerszym polu widzenia chodzi więc o uchwycenie metodologicznej rzeczywistości dziennikarstwa w fazie zbierania materiałów i dokumentowania tematów. 

Pionierskim osiągnięciem jest obszerna część badawcza, oparta na obserwacjach terenowych oraz badaniach monograficznych, przeprowadzonych w latach 2012–2014 w 18 redakcjach, wśród 300 dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i pracujących w nowych mediach oraz na podstawie analizy zawartości 2,5 tys. artykułów, audycji i programów. Wykorzystanie wyników tej ukierunkowanej obserwacji dziennikarskich procesów komunikacyjnych pozwoliło na dokonanie jednej z pierwszych w warunkach polskich szczegółowej analizy i wszechstronnego opisu metod researchu oraz dziennikarskich źródeł informacji.

Praca jest adresowana do specjalistów w dziedzinie komunikacji społecznej, jak również badaczy z dziedziny nauk o mediach, skupiających uwagę na różnych aspektach ich działania,  rolach, jakie odgrywają w społeczeństwie, oraz wpływie, jaki wywierają. Po książkę powinni sięgnąć także studenci kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gdyż jest ona cennym źródłem wiedzy o współczesności mediów i dziennikarstwa, w tym rzeczywistości nowych mediów. Wreszcie praca, poprzez swój wymiar użyteczny, adresowana jest do profesjonalistów w dziedzinie mediów, przede wszystkim dziennikarzy, pracowników public relations oraz instytucji okołomedialnych.

ZobaczPobierz
Chylinski-Poszukiwanie_informacji_spis_tresci.pdf Pobierz