Poczucie odpowiedzialności młodzieży skonfliktowanej z prawem. Studium pedagogiczne (STUDIA I MONOGRAFIE Nr 451)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni 50.40 zł

  Stara cena: 50,40 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 24,00 zł
  25,20 zł*
 • Autor: Mudrecka Irena
 • ISBN: 978-83-7395-422-9
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 424
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Problematyka podejmowana w monografii dotyczy poczucia odpowiedzialności stanowiącego mechanizm psychicznej regulacji zachowania człowieka, co jest ważnym zagadnieniem zarówno ze społecznego, jak i pedagogicznego punktu widzenia, zwłaszcza z punktu widzenia wychowania dzieci i młodzieży. Poczucie odpowiedzialności jest złożoną poznawczo-emocjonalną strukturą osobowości, która bierze udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących regulowania stosunku jednostki z otoczeniem, jest również mechanizmem warunkującym proces samokontroli człowieka.
Autorka omawia w publikacji uwarunkowania i proces kształtowania poczucia odpowiedzialności u młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Na podstawie badań dwóch grup: młodzieży, która weszła w konflikt z prawem i młodzieży nieprzestępczej –ukazuje różnice międzygrupowe w zakresie mechanizmów psychicznej regulacji zachowania będące podstawą do wyjaśniania, dlaczego poczucie odpowiedzialności młodzieży wchodzącej w konflikt z prawem ma niewielką moc regulacyjną. Autorka wskazuje również niezbędne działania wychowawcze, które powinny być podjęte w celu wspomagania kształtowania prawidłowego poczucia odpowiedzialności u młodzieży.
Praca adresowana jest do pedagogów – nauczycieli i wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem. Ponadto publikacja zainteresuje pracowników naukowych i studentów pedagogiki, zwłaszcza pedagogiki resocjalizacyjnej.