Główna nagroda w konkursie o Nagrodę SWSW im. Ks. Edwarda Pudełki dla Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego.

środa, 16 marca 2022

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego otrzymało główną nagrodę w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki za publikację The Formation of Urban Spaces Around the World. A History of Planning and Building of Cities autorstwa prof. dr. hab. Janusza Słodczyka.

            Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych przy współpracy Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jego celem jest promowanie uczelnianych oficyn wydawniczych oraz sztuki edytorstwa naukowego i dydaktycznego. Nagroda jest przyznawana corocznie i otrzymuje ją wydawnictwo uczelniane, które wydało książkę uznaną przez jury za najlepszą publikację naukową lub dydaktyczną.

            Jury w składzie: red. Grażyna Banaszkiewicz, prof. Anna Cysewska-Sobusiak (Politechnika Poznańska), red. Piotr Dobrołęcki (przewodniczący jury), prof. Przemysław Hauser (UAM), Henryk Podolski (były przewodniczący Stowarzyszenia), prof. Grzegorz Raubo (UAM) i prof. Waldemar Uchman (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) doceniło publikację Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego spośród 28 książek zgłoszonych do konkursu z 10 wydawnictw.

            Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 11 marca 2022 roku w pierwszym dniu Poznańskich Targów Książki podczas uroczystej gali otwarcia targów. Nagrodę odebrała dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego Natalia Musiał.

            Nagrodzona książka w przystępny, a jednocześnie atrakcyjny sposób przybliża czytelnikowi historię planowania miast od czasów najstarszych cywilizacji do XX wieku. Autor książki nie ogranicza się do historii urbanistyki europejskiej, prezentując również formy miasta ukształtowane w Ameryce prekolumbijskiej, Indiach, Chinach, Azji Południowo-Wschodniej czy krajach islamskich. Profesor Janusz Słodczyk pokazuje również mniej znane w literaturze światowej tradycje kształtowania się form miasta na ziemiach polskich.

            Korzystanie z pracy ułatwia bardzo bogaty materiał ilustracyjny – plany miast, mapy historyczne oraz fotografie obrazujące, jak opisywane miejsca wyglądają współcześnie. Poza nielicznymi wyjątkami prawie wszystkie z ponad 300 umieszczonych w pracy fotografii są dziełem autora, które wykonał, badając miasta różnych regionów świata.

https://wydawnictwo.uni.opole.pl/the-formation-of-urban-spaces-around-the-world-a-

    

Przygotowała: Lidia Działowska