Znaczenie komunikacji społecznej dla jurysprudencji. Wybrane zagadnienia

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 24,00 zł 25,20 zł
  • Autor: Stadniczeńko Leszek Stanisław
  • ISBN: 978-83-7395-319-2
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2008
  • Liczba stron: 252
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W monografii przestawiono komunikację społeczną w jurysprudencji w kontekście osiągnięcia porozumienia i rozumienia oraz wskazanie na różne teorie, które mogą być wykorzystywane przez prawników. Ukazano wykorzystanie komunikacji społecznej jako instrumentarium wyjaśniania prawniczego oraz jako sięganie do głębokich struktur prawa jako dziedziny społecznej. Omówiono aplikację komunikowania się w pracy prawnika.
Praca jest adresowana do pracowników naukowych i praktyków stosujących prawo oraz studentów prawa i administracji.