Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki

 • Dostępność: Brak Brak
 • szt.
 • Cena katalogowa: 13,65 zł
 • (Cena katalogowa: 13,00 zł)
 • Rabat: -6,82 zł
 • (Rabat: -6,50 zł)
 • Cena netto: 6,50 zł 6,83 zł
 • Autor: Baluch Jacek, Pająk Aleksandra (red. nauk.)
 • ISBN: 978-83-7395-425-0
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2010
 • Liczba stron: 162
 • Wydawnictwo: WUO; OTPN
Praca przedstawia aktualne problemy filologii słowiańskiej jako dziedziny wiedzy oraz dydaktyki uniwersyteckiej w kontekście przemian, jakie miały miejsce w ostatnich dwóch dekadach (po 1989 roku) wraz z odwołaniem się do tradycji tej gałęzi nauki, sięgających końca XVIII wieku. Poszczególne wystąpienia są poświęcone badaniom współczesnych języków słowiańskich (Stanisław Gajda), słowiańskiej komparatystyce literackiej (Aleksander Naumow, Bogusław Bakuła), różnym koncepcjom uprawiania w Polsce rusycystyki (Lucjan Suchanek, Wojciech Chlebda), oczekiwaniom archeologa wobec filologii słowiańskiej (Michał Parczewski) oraz nowym wyzwaniom lingwistyki w czasach upowszechniającego się w Unii Europejskiej zjawiska bilingwizmu (Roman Laskowski), kondycji współczesnej uniwersyteckiej slawistyki w Polsce (Jacek Baluch) i prezentacji Katedry Slawistyki UO (Joanna Czaplińska), a także konfrontacji sposobów kształtowania się współczesnego języka czeskiego i chorwackiego (Przemysław Fałowski). Tom zawiera również zapis dyskusji po referatach oraz zapis wyjazdowego posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN pod przewodnictwem Małgorzaty Korytkowskiej, w czasie którego obchodzono jubileusz 80-lecia profesor Hanny Popowskiej-Taborskiej.
Pierwszym adresatem niniejszej publikacji jest środowisko naukowe slawistów, rozumiane szeroko, a więc także rusycyści i poloniści. Pracą powinni się także interesować przedstawiciele tych nauk, które dzielą z filologią słowiańską zainteresowanie Słowianami, ich historią, kulturą, kształtowaniem się świadomości narodowej, stosunków religijnych itp., a więc szeroko pojmowani słowianoznawcy.