Zarys ekonomii behawioralnej. Wprowadzenie do psychologicznych aspektów gospodarowania. Podręcznik akademicki

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 18,00 zł 18,90 zł
  • Autor: Maciejasz-Świątkiewicz Marta, Musiał Mateusz
  • ISBN: 978-83-7395-577-6
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2014
  • Liczba stron: 192
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych problemów, jakimi zajmuje się ekonomia behawioralna oraz wybranych osiągnięć tej dziedziny wiedzy. Jakkolwiek problematyka zachowań ekonomicznych nie jest nowa i niezbadana, to jednak stale pozostaje otwarta i jako taka atrakcyjna dla tych ekonomistów, którzy w wyjaśnianiu zjawisk sięgają dalej niż pozwala na to klasyczna ekonomia. Największym atutem tej pracy jest z pewnością próba kompleksowego podejścia do tematu i zarazem skupienie uwagi na poszczególnych aspektach ekonomii behawioralnej. Książka została napisana jako podręcznik mający zapoznać osoby posiadające wiedzę ekonomiczną z zagadnieniami wykraczającymi poza ramy ekonomii głównego nurtu zakładającego racjonalność decyzji (a w konsekwencji – zachowań), opartego na modelu homo oeconomicus.

Książka jest adresowana głównie do studentów kierunków ekonomicznych, ale także do tych, których interesuje pozaekonomiczny sposób wyjaśniania zjawisk ekonomicznych.