Zaniedbanie dziecka. Wybrane aspekty zjawiska.

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 15,00 zł 15,75 zł
  • Autor: Górnicka Beata (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-715-2
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2017
  • Liczba stron: 186
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Wydanie II. Druk z matryc poprzedniego wydania.

 

Książka poświęcona jest problematyce zaniedbywania dziecka, które narasta w całym współczesnym świecie, a w świetle najnowszych ustaleń teoretycznych traktowane jest jako kategoria przemocy. Omówiono w niej nie tylko aspekty teoretyczne zaniedbania dziecka, ale również egzemplifikacje empiryczne, co pozwala dokładniej poznać istotę zjawiska zaniedbania i budować pogłębioną refleksję nad losem dziecka, które zamiast miłości doświadcza od rodziców emocjonalnego chłodu, niewłaściwego traktowania i deprywacji swoich najważniejszych potrzeb – nie tylko egzystencjalnych, ale także emocjonalnych. Autorzy ukazują rozmiary i skalę zjawiska, jak również sposoby przezwyciężania problemu zarówno we współczesnej polskiej rzeczywistości, jak i w doświadczeniach wybranych krajów sąsiadujących.

Książka adresowana jest do studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych, do nauczycieli i wychowawców oraz pracowników służb pomocowych, a także do samych rodziców i opiekunów – do wszystkich tych osób, które nie są obojętne wobec problemu zaniedbywania i krzywdzenia dziecka i chcą podejmować działania profilaktyczne lub kompensujące w odniesieniu do dzieci doświadczających różnych form zaniedbania.