Zagadnienie empirycznych podstaw etyki. Studium krytyczne metaetyki posthume'owskiej

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 17,00 zł 17,85 zł
  • Autor: Pietrzak Marcin
  • ISBN: 978-83-7395-494-6
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2012
  • Liczba stron: 178
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Autor pracy stara się odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Po pierwsze: dlaczego filozofia nowożytnego empiryzmu nie była w stanie zbudować spójnej koncepcji etyki opartej na doświadczeniu? Po drugie: na czym mogłaby polegać rola doświadczenia w budowaniu etyki? W niniejszej książce znajdzie czytelnik próbę odpowiedzi na powyższe pytania. Odpowiedź ta jest dwuczęściowa. Z jednej strony dokonana zostaje analiza treści empirystycznych koncepcji etyki, poczynając od Hume’owskiego antyracjonalizmu, aż do stanowisk emotywistycznych zajmowanych prze empirystów współtworzących tzw. trzeci pozytywizm. Z drugiej strony autor podejmuje próbę wskazania na możliwość zbudowania spójnej koncepcji etyki opartej na doświadczeniu, a posiłkuje się przy tym koncepcjami Tadeusza Czeżowskiego, Ludwiga Wittgensteina, Johna Deweya i Hilarego Putnama.
Praca jest adresowana do filozofów i studentów filozofii, którzy interesują się zagadnieniami fundamentów etyki oraz historii etyki i metaetyki XX-wiecznej.