ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA - ZDYBEK Przemysław, Wpływ orientacji temporalnej na proces spostrzegania i oceniania atrakcyjności fizycznej

ZDYBEK Przemysław, Wpływ orientacji temporalnej na proces spostrzegania i oceniania atrakcyjności fizycznej, Studia i Monografie nr 565, ISBN 978-83-7395-806-7, Opole: Wyd. UO, 2018, format B5, oprawa miękka, cena 21.00 zł


Monografia przedstawia badania własne autora dotyczące weryfikacji hipotezy o wpływie postawy wobec czasu (rozumianej jako cecha osobowości i stan) na podejmowanie decyzji dotyczących wyboru potencjalnego partnera lub partnerki. Teoretyczne rozdziały zawierają przegląd literatury związany z atrakcyjnością jako pojęciem naukowym, teorie opisujące miłość i mechanizmy społeczne związane z postawą wobec innych ludzi. Ponadto w części teoretycznej znajduje się gruntowny przegląd literatury dotyczącej psychologii czasu i postawy wobec seksualności. Część empiryczna przedstawia cykl sześciu badań, które mają odpowiedzieć na pytania dotyczące wypływu orientacji temporalnej na preferencje atrakcyjności. Książka jest adresowana dla badaczy i entuzjastów psychologii społecznej, zarówno studentów jak i naukowców.