ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA: SZYMAŃSKI Andrzej, "Szkice historyczno-prawne"

SZYMAŃSKI Andrzej, Szkice historyczno-prawne, Studia i Monografie nr 594, ISBN 978-83-7395-891-3, Opole: Wyd. UO, 2020, format B5,96 s., oprawa miękka, cena 10,20 zł

W zbiorze zamieszczone są cztery teksty. Pierwszy z nich zatytułowany jest Wnioski o ochronę przed bankructwem diecezji i zakonów katolickich jako konsekwencja kryzysu seksualnego Kościoła w USA - zarys problematyki i stanowi próbę ukazania finansowych konsekwencji, które poniosły niektóre diecezje katolickie i zgromadzenia zakonne w Stanach Zjednoczonych za skandale seksualne z udziałem ich członków. Opracowanie drugie nosi tytuł Defraudanci. Jak okradano polskie banki na Śląsku Opolskim w latach 30. XX w. Przedstawiono w nim kulisy nieuczciwych machinacji dokonywanych przez polskich pracowników tych banków - w tym uznanych patriotów, jakim jest np. Leon Powolny.  Tekst trzeci to Jastrzębski i inni. Sabotaż w Parowozowni Głównej II klasy w Kędzierzynie w latach 1945 - 1949 według akt Urzędu Bezpieczeństwa. Możemy tutaj przeczytać o działaniach grupy przestępczej funkcjonującej w PKP. Jej członkom postawiono zarzut sabotażu. Zostali zatrzymani i osądzeni.  Wreszcie czwarty, ostatni tekst Sprawa ks. Millera. Oskarżenie - śledztwo - wyrok - uwolnienie, to historia skromnego księdza z Zawadzkiego, który został zupełnie niesłusznie oskarżony o chęć obalenia przemocą ustroju PRL. Na przykładzie jego procesów i skazania doskonale widać opresyjność komunistycznego reżimu.

Pomimo, ze teksty dotyczą rożnych systemów prawnych i  różnych krajów, a nawet różnych epok - w pojęciu autora stanowią jedność.  Ukazują bowiem jak funkcjonuje prawo w życiu ludzi.