ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA - "Nicieja. Dziejopis – komentator i polemista – mistrz słowa. Księga jubileuszowa..."

Kisielewicz Danuta, Sawicki Mariusz (red. nauk.), Nicieja. Dziejopis – komentator i polemista – mistrz słowa. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Sławomirowi Niciei w 45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej, ISBN 978-83-7395-815-9, Opole: Wyd. UO, 2020, format B5, 470 s., oprawa twarda


W Księdze Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Stanisławowi Sławomirowi Niciei z okazji 45-lecia Jego pracy naukowej i organizacyjnej zamieszczamy wywiady przeprowadzone z Nim przez dziennikarzy, wystąpienia i wypowiedzi, laudacje, komentarze i polemiki. Zamieszczając je, pragniemy pokazać kim jest, co mówi o sobie, jakie ma osiągnięcia, plany i zamierzenia, co chce powiedzieć czytelnikom. Chcemy ukazać Jego opinię o historykach, o pisarstwie historycznym, o roli i znaczeniu Uniwersytetu Opolskiego dla polskiej nauki oraz dla miasta i regionu, to, jak postrzega i ocenia ważne kwestie społeczne i polityczne w naszym kraju, co mówi nam o potrzebie ochrony zabytków, zachowaniu pamięci historycznej, związkach ludności pochodzenia kresowego z mieszkańcami Śląska Opolskiego i innych regionów oraz o własnej twórczości. Prezentowane teksty – wybrane spośród wielu innych – są przedrukami z czasopism, prasy, a także zostały pozyskane bezpośrednio od samego Bohatera niniejszej Księgi.

 

[Fragment Wstępu]