ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA, Michalewski Tomasz, Edukacja a regionalizm wobec wielokulturowości i globalizacji. Tożsamość społeczna na przykładzie Śląska Opolskiego

Michalewski Tomasz, Edukacja a regionalizm wobec wielokulturowości i globalizacji. Tożsamość społeczna na przykładzie Śląska Opolskiego, ISBN 978-83-7395-836-4, Opole: Wyd. UO, 2019, format A5, 166 s., oprawa miękka, cena 16,80 zł


W publikacji zwrócono uwagę na to, czym jest regionalizm, mała ojczyzna, tradycja, tożsamość czy wielokulturowość, nie tylko z teoretycznego punktu widzenia, ale również z myślą o odbiorze studentów. Interesujący bowiem jest ich głos w tym przypadku i świadczyć może o tym, w jakim stopniu dom i szkoła odgrywają w ich życiu rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych. W książce dominują dwa zasadnicze pola tematyczne, a są nimi regionalizm i wielokulturowość, które w wielu obszarach korespondują ze sobą.Przedstawiono również biografie ludzi zasłużonych dla polskości Śląska Opolskiego, którzy swoim życiem i dokonaniami potwierdzają tezę pracy, że zakorzenienie w małej ojczyźnie, miłość do regionu, w którym się żyje, z którego dziejami i kulturą jednostka się utożsamia, owocuje na ogół niesłychanie mocnym patriotyzmem, miłością do ojczyzny politycznej, w tym przypadku do Polski.

Adresatem książki są przede wszystkim humaniści, a także studenci kierunków pedagogicznych, w przyszłości nauczyciele, a jednocześnie animatorzy pracy oświatowej i kulturalnej w swoim środowisku. Jednym z ważniejszych obszarów ich działań będzie niewątpliwie współczesny regionalizm.Książka adresowana jest również do pracowników placówek kulturalnych, wydziałów kultury, urzędników miejskich i powiatowych.