ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA - "Dowód istnienia. Księga jubileuszowa..."

Kisielewicz Danuta, Sawicki Mariusz (red. nauk.), Dowód istnienia. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Sławomirowi Niciei w 45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej, ISBN 978-83-7395-835-7, Opole: Wyd. UO, 2020, format B5, 343 s., oprawa twarda

W Księdze dedykowanej Jubilatowi – Profesorowi Stanisławowi Sławomirowi Niciei – współpracownicy i uczniowie pragną przedstawić Jego dokonania naukowe i organizacyjne oraz społecznikowskie pasje. Stąd też dwa pierwsze opracowania – eseje – mają charakter biograficzny. […]

Trwałym dowodem istnienia Jubilata w świecie nauki, kształtowania świadomości historycznej oraz w działalności społecznej jest zamieszczona w Księdze obszerna bibliografia. […] Jego dorobek składa się z ponad 1000 pozycji – książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji. […]

O trwałym śladzie istnienia rektora Niciei w przestrzeni publicznej świadczą również teksty (wybrane spośród wielu innych) przedrukowane z czasopism naukowych i gazet, napisane przez ludzi nauki i dziennikarzy: prof. Janusza Tazbira, dr. Adama Wiercińskiego, Wojciecha Dzieduszyckiego, Pawła Dunin-Wąsowicza, Jarosława Kurskiego, Andrzeja Macha, Engelberta Misia i innych autorów. […]

Jego wszechstronna działalność na rzecz środowiska uniwersyteckiego w Opolu, miasta Opola, działalność publicystyczna i naukowa nie mieści się w ramach jakiegokolwiek opracowania książkowego. Wiemy, że opracowana Księga Jubileuszowa opisuje tylko część Jego działalności naukowej i publicystycznej oraz tylko część wielkiego wkładu w powstanie i rozwój Uniwersytetu i miasta. Nie sposób oddać na papierze, jakim jest człowiekiem – otwartym, szczerym, wspierającym innych, ceniącym współpracowników, ale z drugiej strony – wymagającym odpowiedzialności i rzetelności od swoich współpracowników i uczniów. Jest człowiekiem nieunikającym kontrowersyjnych wypowiedzi, które nadają tylko niezwykłego kolorytu jego osobowości. Nicieja jest marką, samą w sobie – najlepszą.

 

[Fragment Wstępu]