ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA

Konieczny Jerzy (red. nauk.), Pomiędzy kryminalistyką i procesem karnym. Z zagadnień analizy śledczej, 

Analiza informacji należy aktualnie do najintensywniej rozwijanych zagadnień w dziedzinie kryminalistyki i procesu karnego. W obszarze tym, w teorii i praktyce, wyodrębniły się dwa zasadnicze nurty: analiza kryminalna i analiza śledcza. O ile ta pierwsza doczekała się już ugruntowanego dorobku, o tyle analiza śledcza, szczególnie w Polsce, znajduje się w bardzo początkowej fazie rozwoju. Książka przedstawia sens tej części kryminalistyki,  przybliża jej podstawy teoretyczna, a także ukazuje konteksty praktyczne, w wybranych aspektach współczesnej przestępczości.

Praca adresowana jest do prawników akademickich, teoretyków bezpieczeństwa państwa, sędziów, prokuratorów, adwokatów, funkcjonariuszy służb policyjnych i specjalnych