WAŻNA INFORMACJA! DOTYCZY PISMA: "STUDIA SLAVICA" I "STUDIA I SZKICE SLAWISTYCZNE

Informujemy, że od roku 2017 pisma "Studia Slavica" i "Studia i Szkice Slawistyczne", wydawane przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, zostają połączone a ich kontynuacją staje się czasopismo "Studia et Documenta Slavica" ISSN 2544-5634