Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 501)

 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • szt.
 • Cena katalogowa: 16,80 zł
 • (Cena katalogowa: 16,00 zł)
 • Rabat: -8,40 zł
 • (Rabat: -8,00 zł)
 • Cena netto: 8,00 zł 8,40 zł
 • Autor: Czerwiński Adam, Krzesaj Marcin
 • ISBN: 978-83-7395-590-5
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2014
 • Liczba stron: 164
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W ramach gospodarki opartej na wiedzy informacja jako budulec wiedzy stała się podstawowym zasobem gospodarczym i czynnikiem wytwórczym, który współcześnie de-terminuje tempo oraz poziom rozwoju gospodarczego. Internet wraz z usługą World Wide Web pełni obecnie funkcję globalnego systemu informacyjnego zawierającego bardzo bo-gate zasoby informacji i wiedzy, które mogą być wykorzystywane przez podmioty do ste-rowania i podejmowania decyzji oraz do konsumpcji. Ocena jakości tego rodzaju syste-mów informacyjnych jest zagadnieniem bardzo trudnym, ale stała się koniecznością z wielu ważnych społeczno-ekonomicznych powodów. Autorzy monografii dokonali teore-tycznej charakterystyki różnych koncepcji, modeli i metod oceny jakości w systemach in-formacyjnych, a następnie umiejscowili je w środowisku systemów działających w sieci WWW. Ponadto zidentyfikowali podstawowe problemy i zachodzące zmiany związane z oceną i zarządzaniem jakością informacji w systemach informacyjnych. Ukazali także możliwości praktycznego wykorzystania różnych metod do oceny serwisów tematycz-nych, oceny jakości informacji medycznej oraz oceny użyteczności serwisów branżo-wych.

Książka jest adresowana do wszystkich tych, którzy od strony teoretycznej i praktycz-nej zajmują się badaniem jakości informacji. Są to zatem producenci, oferenci i dostawcy informacji, zarządzający i opiekujący się systemami informacyjnymi, nabywcy i użyt-kownicy produktów informacyjnych oraz studenci ekonomii, zarządzania i marketingu.