Współczesne trendy edukacji

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 23,00 zł 24,15 zł
  • Autor: Smak Ewa, Wereszczyńska Katarzyna, Malec Anna (red
  • ISBN: 978-83-7395-669-8
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2015
  • Liczba stron: 288
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Przemiany zachodzące we współczesnym świecie wyznaczają edukacji nowe cele i zadania. W ten sposób reformująca się współczesna placówka edukacyjna powinna umożliwiać, by w jej przestrzeni jednostki (dzieci, młodzież także dorośli) mogły rozwijać się zgodnie ze swoimi potrzebami, lecz w warunkach nacechowanych aktywnymi i twórczymi, nowatorskimi i innowacyjnymi metodami i sposobami kształcenia, wychowania, także organizacji i zarządzania pracą nauczycieli i wychowawców. Publikacja zawiera artykuły omawiające nowe modele funkcjonowania szkoły i innowacyjnego oraz nowatorskiego podejścia do rozwiązywania problemów uczniów i nauczycieli. Materiał zamieszczony we Współczesnych  trendach edukacji obejmuje 28 wypowiedzi, pochodzących z warsztatów badawczych oraz analiz teoretycznych i porównawczych prowadzonych przez zespół nauczycieli akademickich Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, a także artykuły z zagranicznych ośrodków naukowych – Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiańsku (Ukraina) i Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja). Książka adresowana jest do studentów specjalności nauczycielskich, nauczycieli praktyków oraz pracowników naukowych, którzy w polu swoich zainteresowań badawczych lokują innowacyjność pedagogiczną.