Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł
  • Autor: Szczepański Marek S., Śliz Anna (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-618-6
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2014
  • Liczba stron: 284
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
„Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych” to nie pierwszy u nas podręcznik akademicki traktujący o współczesnych teoriach społecznych i socjologicznych. Redaktorzy naukowi i autorzy starali się tak tę książkę przygotować, by zaprezentować nowe interpretacje, nowe odczytanie niektórych ujęć paradygmatycznych, np. teorie konfliktu, pokazując równocześnie nowe nurty w socjologii, np. krytyczną analizę dyskursu czy teorie queer. Mamy nadzieję, że przekazywany Czytelnikowi podręcznik będzie uzupełnieniem dla już istniejących zarówno autorstwa polskich socjologów, jak i zagranicznych, że będzie także ważną wskazówką intelektualną dla wszystkich zainteresowanych nowymi interpretacjami rzeczywistości społecznej odczytywanej przez socjologów i przedstawicieli pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.

Książka powstała z myślą o studentach socjologii, ale nie tylko… Jako przewodnik po najnowszych teoriach socjologicznych została pomyślana jako ważna lektura dla studentów i wykładowców także innych dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi trendami teoretycznymi we współczesnej socjologii.