Wokół różnorodności kulturowej i regionalizmu – rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 17,00 zł 17,85 zł
  • Autor: Cimała Bogdan, Pogorzelska Marzanna (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-635-3
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2014
  • Liczba stron: 202
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Autorzy tekstów niniejszej publikacji podejmują tematykę regionalizmu i edukacji międzykulturowej, koncentrując się zarówno na aspektach ogólnych, jak i praktycznych rozwiązaniach wdrażanych w placówkach edukacyjnych. Pierwsza część publikacji zawiera artykuły, których celem jest przybliżenie pojęć związanych z wielokulturowością, tożsamością indywidualną i narodową oraz analiza związków zachodzących między nimi. Część druga została pomyślana jako zbiór tekstów prezentujących zagadnienia różnorodności form edukacji regionalnej i międzykulturowej, także w odniesieniu do różnych obszarów geograficznych.

Praca jest adresowana do kadry akademickiej, studentów kierunków pedagogicznych, historii, politologii, reprezentantów instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją międzykulturową