Wielokulturowość: stygmat współczesnego świata? Próba analizy socjologicznej (STUDIA I MONOGRAFIE NR 548)

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 36,00 zł 37,80 zł
  • Autor: Śliz Anna
  • ISBN: 978-83-7395-757-2
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2017
  • Liczba stron: 380
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Studium przynosi socjologiczne rozważania nad wielokulturowością, która stygmatyzuje niemal każdą przestrzeń społeczną współczesnego świata. Jest to w zasadzie praca teoretyczna, chociaż nie jest pozbawiona wybranych empirycznych punktów odniesienia. Książka ukazuje trzy przestrzenie społeczne, które w różnym stopniu zostały naznaczone wielokulturowością. Rozróżnienie tych przestrzeni zostało oparte na trzech zasadniczych kryteriach; są nimi: stopień nasycenia przestrzeni odmiennymi kulturowo grupami etnicznymi, dystans, jaki występuje między nimi, oraz ich wpływ na dezorganizację istniejącego porządku społecznego. Kryteria te pozwoliły na wyodrębnienie następujących przestrzeni wielokulturowych: 1) takich, w których występuje zjawisko wielokulturowości (Polska); 2) takich, które przyjęły projekt polityczny związany z wielokulturowością, czyli multikulturalizm (Republika Federalna Niemiec); 3) społeczeństw wielokulturowych (Kanada i Australia). Dodatkowo wskazane wymiary rzeczywistości wielokulturowych zostały zanalizowane w oparciu o wybrane teorie socjologiczne.

Książka adresowana jest do zainteresowanych przede wszystkim problemem wielokulturowości we współczesnym świecie, ale także migracji i jej konsekwencji. Może więc być przydatna studentom interesującym się najbardziej aktualnymi procesami globalnymi współczesnego świata.