Zapowiedzi wydawnicze

Chlebda Wojciech (red. nauk.), Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 9

Czapnik Sławomir, Przestrzenie polityki w myśli teoretycznej późnego Zygmunta Baumana

Czerwiński Adam, Anna Jańdziak, Marcin Krzesaj (red.nauk.), Informacja – dobro publiczne czy prywatne? Od nadmiaru do umiaru

Konieczny Jerzy (red. nauk.), Pomiędzy kryminalistyką i procesem karnym: z zagadnień analizy śledczej

Kopczak-Wirga Anna, Od inności do normalności. Turystyka zagraniczna Polaków w zwierciadle wspomnień

Nieroba Elżbieta, Kopczak-Wirga Anna (red.nauk.), Sztuka podróżowania, czyli turysta w świecie kultury

Słodczyk Janusz (red. nauk.), „Studia Miejskie” t. 27/2017

Słodczyk Janusz (red. nauk.), „Studia Miejskie” t. 28/2017

Słodczyk Janusz (red. nauk.), „Studia Miejskie” t. 29/2018

Słodczyk Janusz (red. nauk.), „Studia Miejskie” t. 30/2018

Smak Ewa, Jędrzejowska Ewa, Konopnicka Iwona (red. nauk.), Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Doktor Stanisławie Włoch