Zapowiedzi wydawnicze

 

 

  • TADEUSZ LEWANDOWSKINo More Polglish! A Polish Student`s Handbook for Understanding and Eliminating Interlingual Errors 
  • BOŻENA OLSZEWSKA, OLAF PAJĄCZKOWSKI (red.nauk.), Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – teksty religijne
  • ANNA WEISSBROT-KOZIARSKA , IWONA DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA (red.nauk.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 5
  • KATARZYNA ŁEŃSKA-BĄK, WOJCIECH KĘDZIERZAWSKI, URSZULA SAWICKA (red. nauk.) „Stromata Anthropologica” t. 14, Gry w kulturze i życiu codziennym. Metafory, strategie, komunikacja
  • RAFAŁ ADAMUS, Niektóre ryzyka konsorcjantów związane z postępowaniem egzekucyjnym,restrukturyzacyjnym, upadłościowym przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego
  • GRZEGORZ KOZDRAŚ, Sztuka walki judo metodą wspomagania rozwoju uczniów szkół podstawowych