Zapowiedzi wydawnicze

 

 

Borys Cymbrowski, Marcin Deutschmann (red. nauk.), Bliskość i dystanse. O jednostkach, zbiorowościach i emocjach

Dorota Świtała-Trybek, Lidia Przymuszała, Dziedzictwo kulinarne Śląska

Dorota Świtała-Trybek, Lidia Przymuszała, Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska

Ewa Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red. nauk.), Iura et leges. Między Wschodem a Zachodem - aspekty prawne i historyczne

Joanna Zagożdżon, Wszytek okrąg ziemie, cokolwiek na niej jest [...] (Ps. 148). Encyklopedyczna wizja świata fauny i flory w twórczości Mikołaja Reja i Marcina Bielskiego

Katarzyna Błońska, Aktywność celowa a dobrostan psychiczny

Kazimierz Ożóg, Głogów. W poszukiwaniu zaginionej pamięci

Krzysztof Ćwieląg, Audyt wewnętrzny w racjonalizowaniu samorządowej gospodarki finansowej

Lidia Przymuszała (red. nauk.), Językoznawstwo opolskie 1950-2020. Wybór tekstów

Rafał Adamus, Polish Bankruptcy and Reorganization

Stanisław Nitecki, Postępowanie w sprawie wyboru projektów objętych dofinansowaniem pochodzącym ze środków UE w trybie konkursowym

Tadeusz Lewandowski, Sławomir Kuźnicki, Sex in the States: Media, Literature and Discourse

Włodzimierz Kaczorowski (oprac.), Bezkrólewia ksiąg ośmioro, czyli Dzieje Polski

Wojciech Chlebda (red. nauk.), Polsko-rosyjski słownik par przekładowych (z.6-10)

Wojciech Opioła, Bartosz Czepil, Zróżnicowanie etniczne a jakość rządzenia w gminie. Diagnoza sytuacji w woj. opolskim