Zapowiedzi wydawnicze

 

 

Badora Krzysztof, Nita Jerzy, Ochrona georóżnorodności na Opolszczyźnie jako element systemu ochrony krajobrazu


Czaplińska Joanna (red. nauk.),
„Studia et Documenta Slavica” 1(1)

Czaplińska Joanna (red. nauk.), „Studia et Documenta Slavica” 1(2)

Duszka-Jakimko Hanna, Alternatywne rozwiązywanie sporów. Pomiędzy instrumentalną
a komunikacyjną wizją prawaGołębiowska Anna (red. nauk.), Amor patriae nostra lex. Oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej


 

Gołębiowska Anna,  Świder Małgorzata  (red. nauk.), Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej


Jastrzębowska Grażyna, Góral-Półrola Jolanta, Kozołub Artur (red. nauk.), Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka in honorem Maria PąchalskaKaczorowski Włodzimierz (oprac. i wyd.), Franciszek Salezy Jezierski. O bezkrólewiach w Polszcze i o wybieraniu królów począwszy od śmierci Zygmunta Augusta Jagiełły aż do naszych czasówKaczorowski Włodzimierz (red. nauk.), „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” t. XV/3

Malinowska Ewa (red. nauk.), „Stylistyka” t. XXVIMaziarz Antoni (red. nauk.), In servitute scientiae. Biografistyka, Galicja, Druga Rzeczypospolita. Księga pamiątkowa w 10. rocznicę śmierci profesora Leszka Kuberskiego

Modrzejewska Krystyna (red. nauk.), Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone, No.4

Pająk Aleksandra, W objęciach Klio. Literackie reprezentacje wieku XIX we współczesnej prozie czeskiejSłodczyk Janusz (red. nauk.), „Studia Miejskie” t. 26

Śliz Anna, Wielokulturowość: stygmat współczesnego świata? Próba analizy socjologicznej Tabisz Anna (red. nauk.), Język a edukacja t. 5: Uczenie się języka ojczystego w czasach ponowoczesnych