Zapowiedzi wydawnicze

 

  

 • DAWID ADRIANA, Niepolskie Opolskie. Państwo komunistyczne wobec proniemieckich postaw mieszkańców województwa opolskiego (1950–1956)
 •  
 • KONIECZNY JERZY, Kryminalistyczny leksykon śledztwa
 •  
 • KOZDRAŚ GRZEGORZSztuka walki judo metodą wspomagania rozwoju uczniów szkół podstawowych
 •  
 • LEWANDOWSKI TADEUSZNo More Polglish! A Polish Student`s Handbook for Understanding and Eliminating Interlingual Errors 
 •  
 • OLSZEWSKA BOŻENA, (red.nauk.), Stare i nowe. Literatura dla młodego odbiorcy  w kontekstach kulturowych
 •  
 • OLSZEWSKA BOŻENA, PAJĄCZKOWSKIOLAF (red.nauk.), Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – teksty religijne
 •  
 • SOKOŁOWSKA STANISŁAWA, MIJAL ANNA, Rozwój myśli organizatorskiej. Główne kierunki i ich przedstawiciele.
 • „Germanistische Werkstatt" 9/2020
 • „Języka i Edukacja” 7/2019
 • „Stylistyka” 28/2019