Zapowiedzi wydawnicze

 

   

  • Kaczorowski Włodzimierz, Przedstawiciele rodu Orzelskich w elicie poselskiej Rzeczypospolitej w latach 1573-1652
  •   
  • Kwiatek Aleksander, Machelski Zbigniew (red. nauk.), Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar wielu kultur i polityk. Studia historyczne i politologiczne ofiarowane Profesorowi Mikołajowi Iwanowowi
  • Modrzejewska Krystyna, Obraz dzieciństwa w literaturze francuskiej XX wieku
  • Słodczyk Janusz, Formation of Urban Spaces Around the World: A History of Planning and Building of Cities
  •  
  •  
  • „Studia Miejskie” 33
  • „Germanistische Werkstatt" 9/2020