Zapowiedzi wydawnicze

Deutschmann Marcin, Cymbrowski Borys (red. nauk.) Bliskości i dystanse. O jednostkach, zbiorowościach i emocjach,

Borysowski Daniel, Teksty zespolone a problemy leksykografii przekładowej

Lenart Mirosław, Wolny Ryszard W.(red. nauk.) Literatury i kultury. Studia i szkice pracowników Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego

Lichtenberg-Kokoszka Emilia, Rodzaj porodu a psychospołeczne funkcjonowanie człowieka

Mazur Aneta, Elegia dla kanonu? Szkice komparatystyczne

Wielki Rafał, Wprowadzenie do analizy dowodowej w procesie karnym

Willmann Mariola, Maciejasz-Świątkiewicz Marta, Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Pater Mikołaj, Sochacki Robert, Wokół geometrii trójkąta

„Germanistische Werkstatt" 9/2020

„Germanistische Werkstatt" 10/2020

„Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” t. 18 (1)

„Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” t. 18 (2)