Zapowiedzi wydawnicze

 

  

 • DAWID ADA, Niepolskie Opolskie. Państwo komunistyczne wobec proniemieckich postaw mieszkańców województwa opolskiego (1950–1956)
 •  
 • GUTOROW JACEK, Pęknięty kryształ. Szkice o modernistach
 •  
 • KONIECZNY JERZY, Kryminalistyczny leksykon śledztwa
 •  
 • KOZDRAŚ GRZEGORZSztuka walki judo metodą wspomagania rozwoju uczniów szkół podstawowych
 •  
 • LEWANDOWSKI TADEUSZNo More Polglish! A Polish Student`s Handbook for Understanding and Eliminating Interlingual Errors 
 •  
 • OLSZEWSKA BOŻENA, PAJĄCZKOWSKI OLAF (red.nauk.), Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – teksty religijne
 •  
 • SOKOŁOWSKA STANISŁAWA, MIJAL ANNA, Rozwój myśli organizatorskiej – od prekursorów do współczesnych badaczy. Od początku przełomu do przełomu XX i XXI wieku 
 •  
 • SZCZEPAŃSKI MAREK S., ŚLIZ ANNA (red. nauk.), Współczesne teorie społeczne
 •  
 • ŚWITAŁA-TRYBEK DOROTA, PRZYMUSZAŁA LIDIA (red. nauk.), Dziedzictwo kulturowe Śląska
 •  
 • WEISSBROT-KOZIARSKA ANNA, DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA IWONA (red.nauk.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 5