Zapowiedzi wydawnicze

Badora Krzysztof, Nita Jerzy, Ochrona georóżnorodności na Opolszczyźnie jako element systemu ochrony krajobrazu

Chlebda Wojciech (red. nauk.), Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski  t. 9

Czaplińska Joanna (red. nauk.), „Studia et Documenta Slavica” 1(1)

Czaplińska Joanna (red. nauk.), „Studia et Documenta Slavica” 1(2)

Gołębiowska Anna,  Świder Małgorzata  (red. nauk.), Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej

Jastrzębowska Grażyna, Góral-Półrola Jolanta, Kozołub Artur (red. nauk.), Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka in honorem Maria Pąchalska

Słodczyk Janusz (red. nauk.), „Studia Miejskie” t. 26