Zapowiedzi wydawnicze

 

 

 • TADEUSZ LEWANDOWSKINo More Polglish! A Polish Student`s Handbook for Understanding and Eliminating Interlingual Errors 

Tadeusz Lewandowski, Ph.D., is an American native speaker and head of the Department of American Literature and Culture at the University of Opole, Poland. His book is the result of over a decade of working with Polish students of English. Its aims are to catalog and explain common errors derived from Polish language transfer, and ultimately help readers speak confidently, correctly, and idiomatically.

 Tadeusz Lewandowski jest rodowitym użytkownikiem języka angielskiego pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych oraz kierownikiem Zakładu Kultury i Literatury Amerykańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Podręcznik jego autorstwa to wynik kilkunastu lat pracy z polskimi studentami języka angielskiego. Za cel stawia sobie sklasyfikowanie i wyjaśnienie najczęstszych błędów będących wynikiem interferencji międzyjęzykowej po to, żeby pomóc czytelnikom wypowiadać się w sposób swobodny, poprawny i idiomatyczny.

Podręcznik adresowany jest do studentów języka angielskiego, uczniów szkół średnich, nauczycieli i wykładowców prowadzących zajęcia dotyczące praktycznej znajomości języka angielskiego oraz wszystkich osób, które chcą udoskonalić swoje kompetencje językowe. 

 

 • ANNA LEDWINA,Du duo vers le trio amoureux: figures beauvoiriennes de l’altérité
 • BOŻENA OLSZEWSKA, OLAF PAJĄCZKOWSKI (red.nauk.), Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – teksty religijne
 • PRZEMYSŁAW ZDYBEK, Wpływ orientacji temporalnej na procesy spostrzegania i oceniania atrakcyjności fizycznej
 • ANNA WEISSBROT-KOZIARSKA , IWONA DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA (red.nauk.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 5
 • ANNA BARSKA, Ukryte za zasłoną
 • KATARZYNA ŁEŃSKA-BĄK, WOJCIECH KĘDZIERZAWSKI, URSZULA SAWICKA (red. nauk.) „Stromata Anthropologica” t. 14, Gry w kulturze i życiu codziennym. Metafory, strategie, komunikacja
 • MARIUSZ SNOPEK (red.nauk.),Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – wybrane zagadnienia
 • MARIA KATARZYNA LASATOWICZ, FELICJA KSIĘŻYK (red. nauk.), „Germanistische Werkstatt” t. 8/2019
 • IWONA ALECHNOWICZ-SKRZYPEK, Twórcza subiektywność
 • WOJCIECH CHLEBDA (red. nauk.), Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski t. 10
 • RAFAŁ ADAMUS, Niektóre ryzyka konsorcjantów związane z postępowaniem egzekucyjnym,restrukturyzacyjnym, upadłościowym przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego
 • KATARZYNA JAROSZ, Profilaktyka pozytywna w teorii i praktyce pedagogicznej
 • RADOSŁAW MARCINKIEWICZ (red.nauk.), Unisono w wielogłosie t. 6: Rock na pograniczach
 • GRZEGORZ KOZDRAŚ, Sztuka walki judo metodą wspomagania rozwoju uczniów szkół podstawowych