W poszukiwaniu znaczenia choroby nowotworowej

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 46,00 zł 48,30 zł
  • Autor: Krok Dariusz
  • ISBN: 978-83-7395-779-4
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2017
  • Liczba stron: 396
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Choroba nowotworowa jest silnym stresowym zdarzeniem życiowym, które uruchamia szereg reakcji, wpływających na myślenie, emocje oraz mechanizmy zachowania osób chorych. Książka prezentuje aktualną wiedzę, teorie i wyniki badań na temat radzenia sobie ze stresem u osób chorych na nowotwory w perspektywie kategorii znaczenia. Treści książki koncentrują się na ustaleniu zależności między czterema czynnikami wchodzącymi w skład procesu radzenia: zasobami osobistymi, oceną choroby, strategiami radzenia oraz przystosowaniem do choroby nowotworowej. Centralnym punktem analiz jest kategoria znaczenia, która odgrywa istotną rolę w psychospołecznym funkcjonowaniu jednostek i jest szczególnie ważna w sytuacji choroby. Dzięki temu możliwe stało się zbadanie czynników i mechanizmów związanych z radzeniem sobie ze stresem choroby nowotworowej oraz wyjaśnienie roli znaczenia dla osób chorych na nowotwory.

Monografia jest skierowana do psychologów i studentów psychologii,  lekarzy onkologów, pielęgniarek i personelu pracującego w szpitalach onkologicznych i hospicjach, a także pedagogów i wszystkich osób zainteresowanych psychologicznymi następstwami choroby nowotworowej.