W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa. Studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobowcowej). (STUDIA I MONOGRAFIE NR 524)

 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • szt.
 • Cena katalogowa: 36,75 zł
 • (Cena katalogowa: 35,00 zł)
 • Rabat: -18,37 zł
 • (Rabat: -17,50 zł)
 • Cena netto: 17,50 zł 18,38 zł
 • Autor: Laszczak Wanda
 • ISBN: 978-83-7395-678-0
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2015
 • Liczba stron: 372
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Książka ukazuje się w siedemdziesiątą rocznicę śmierci w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück prawosławnej mniszki, pisarki, zarazem rosyjskiej świętej, kanonizowanej w 2004 roku – Matki Marii (Skobcowej). W pracy podjęto próbę rekonstrukcji biografii tej niezwykłej Rosjanki oraz omówiono jej twórczość. Autorka kreśli portret Matki Marii i jej drogę od „marnotrawnej intelektualistki” do człowieka przebóstwionego oraz podejmuje próbę interpretacji zarówno jej spuścizny literackiej (poetyckiej, epicko-narracyjnej, dramaturgicznej), jak też publicystycznej i filozoficzno-religijnej na tle współczesnego pisarce kontekstu politycznego (okres przedrewolucyjny, rewolucja bolszewicka, emigracja, II wojna światowa) i kulturowego (Nikołaj Bierdiajew, Siergiej Bułgakow) oraz w perspektywie związków z rosyjską tradycją filozoficzną (słowianofile, Dostojewski, Sołowiow). Analizie twórczości Matki Marii towarzyszą liczne odwołania do jej tekstów, które autorka monografii tłumaczy na język polski. W specjalnym dodatku, Aneksie translatorskim, został umieszczony przekład głośnego misterium tej pisarki – Anna. Matka Maria, która potomnym zostawiła przykład heroicznego życia, a kulturze – bogaty, niezwykle inspirujący, choć i niełatwy w odbiorze dorobek, wciąż jeszcze w Polsce jest mało znana, a jej twórczość niedostępna. Książka opolskiej badaczki W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa. Studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobcowej) znacząco ten brak uzupełnia.

Praca jest adresowana do szerokiego grona odbiorców – zarówno do tych, którzy prowadzą badania nad literaturą i kulturą rosyjską, w szczególności nad okresem emigracji „pierwszej fali”, jak też do tych wszystkich, którzy interesują się myślą prawosławnej Rosji i którym nie są obojętne dzieje wzajemnych relacji między Wschodem i Zachodem.