Uwarunkowania i efekty nauczania-uczenia się wiedzy o społeczeństwie (STUDIA I MONOGRAFIE NR 453)

 • Dostępność: Brak Brak
 • szt.
 • Cena katalogowa: 32,55 zł
 • (Cena katalogowa: 31,00 zł)
 • Rabat: -16,27 zł
 • (Rabat: -15,50 zł)
 • Cena netto: 15,50 zł 16,28 zł
 • Autor: Wereszczyńska Katarzyna
 • ISBN: 978-83-7395-450-2
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 326
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W publikacji przedstawiono w ujęciu teoretycznym wybraną problematykę wiążącą się z zakresem wiedzy o społeczeństwie jako: przedmiocie poznania i wychowania, człowieku i jego relacjach społecznych, rodzinie – najbliższym człowiekowi środowisku społecznym. Część teoretyczna zawiera także wybrane koncepcje tworzenia się społeczeństwa. Tematykę kształcenia i wychowania uczniów do życia w społeczeństwie przybliżono w zarysie historycznym, jak też w uwarunkowaniach współczesnych w Polsce. W jednym z rozdziałów przeprowadzono analizę założeń kształcenia ogólnego w gimnazjum, uwzględniając w szczególności cele i treści przedmiotu Wiedza o społeczeństwie określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz rolę nauczyciela w tej edukacji. Zaprezentowane badania łączą się z dwoma zakresami poznania, nauczaniem wiedzy o społeczeństwie w gimnazjach na Opolszczyźnie. Jeden stanowi próbę zbadania i określenia uwarunkowań tego kształcenia, drugi łączy się z ukazaniem efektów – pozyskanej przez uczniów wiedzy i umiejętności. Materiał empiryczny pochodzi z badań realizowanych w opolskich gimnazjach w latach 2002–2005. Zebrane wyniki na podstawie testu przeprowadzonego wśród uczniów oraz ankiet skierowanych do uczniów, jak i nauczycieli, umożliwiły sformułowanie wniosków i propozycji do rozważenia w projektowaniu edukacji obywatelskiej w przyszłości.
Publikacja może zainteresować władze oświatowe oraz nauczycieli w szkołach gimnazjalnych, jak też nauczycieli akademickich kształcących studentów, którzy w przyszłości podejmą edukację obywatelską w szkole.