Twórcza subiektywność (STUDIA I MONOGRAFIE NR 577)

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 21,00 zł 22,05 zł
  • Autor: Alechnowicz-Skrzypek Iwona
  • ISBN: 978-83-7395-832-6
  • ISSN: 1233-6408
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2019
  • Liczba stron: 220
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Słowo „subiektywność” dobrze oddaje sens tego, co w refleksji filozoficznej określa się mianem podmiotowości bądź egzystencji. Wyraża się w nim bowiem cała nieograniczona rozległość bytu, trwającego i zmieniającego się w czasie, bytu przeżywającego i odczuwającego, a przede wszystkim działającego – twórczo przekształcającego siebie i świat. Najważniejszymi cechami tego bytu są niezdeterminowanie i niepowtarzalność. Każde istnienie ludzkie jest unikatowe, a sposób doświadczania przez nie świata nie daje się podrobić.

Książka przedstawia zarówno semantyczne, jak i filozoficzne aspekty subiektywności. Ukazuje także koleje procesu odkrywania twórczego charakteru ludzkiego myślenia i działania, historii rozpoczynającej się od momentu sprowadzenia przez Kartezjusza wszelkiego istnienia do myślenia, przez filozoficzne analizy aktów myślowych (przedstawiania, wyobrażania, przypominania sobie itp.), po rozwijane w dzisiejszej psychologii koncepcje tworzenia przez człowieka scenariuszy życiowych – sposobów strukturalizacji czasu i wzorów działania w świecie.

Wydobycie najważniejszych aspektów twórczego charakteru subiektywności może mieć zastosowanie w praktycznych działaniach odnoszących się do myśli i przekonań. Zajmując się nimi, filozofia staje się pomocna w docieraniu do najbardziej podstawowych determinant ludzkiego działania.