Teksty zespolone a problemy leksykografii przekładowej (STUDIA I MONOGRAFIE NR 595)

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 21,00 zł 22,05 zł
  • Autor: Borysowski Daniel
  • ISBN: 978-83-7395-846-3
  • ISSN: 1233-6408
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2020
  • Liczba stron: 222
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Monografia Teksty zespolone a problemy leksykografii przekładowej wpisuje się w nurt rozważań z pogranicza tekstologii i frazeografii. Książka uzupełnia, poszerza oraz doprecyzowuje pojęcia „dwutekst” i „wielotekst”, które w polskim językoznawstwie są zazwyczaj stosowane doraźnie, jedynie dla ogólnego określenia bazy materiałowej wielu niezależnych od siebie analiz. Fenomen tekstów zespolonych stanowi centralne zagadnienie niniejszej publikacji, a wyznaczenie jego ram, klasyfikacja tekstów zespolonych, prezentacja ich funkcji oraz analiza wybranych ich rodzajów, przynależnych do różnych gatunków wypowiedzi, otwiera drogę do przeprowadzonych przez autora badań konfrontatywnych – głównie polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich – w kontekście ich możliwych zastosowań w leksykografii przekładowej.