Sztuka podróżowania, czyli turysta w świecie kultury

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 15,00 zł 15,75 zł
  • Autor: Nieroba Elżbieta, Kopczak-Wirga Anna (red.)
  • ISBN: 978-83-7395-776-3
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2018
  • Liczba stron: 186
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwresytetu Opolskiego
Książka stanowi zbiór tekstów ukazujących turystykę kulturową z rozmaitych perspektyw, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki muzealnej. Jesteśmy świadkami jej dynamicznego rozwoju, co znajduje odzwierciedlenie w podejmowanej przez teoretyków i praktyków dyskusji na temat związków pomiędzy turystyką kulturową a muzealną. Muzeum jako instytucja, jako destynacja turystyczna czy jako egzemplifikacja zmian zachodzących w kulturze współczesnej jest również obecne w prezentowanych w niniejszym tomie tekstach. Większość Autorów to socjologowie, ale zaproszenie do współpracy przyjęli również specjaliści z zakresu kulturoznawstwa i historii dzięki czemu Czytelnik ma okazję uchwycić tytułową „Sztukę podróżowania” z różnych perspektyw teoretycznych – wykorzystujących odmienny aparat pojęciowy oraz metody badawcze.

Książka jest skierowana do badaczy kultury: socjologów, kulturoznawców, historyków, a także przedstawicieli branży turystycznej oraz pracowników muzeów.