Szkoły dla dorosłych i nauczyciele na Opolszczyźnie w latach powojennych (1945-1950) STUDIA I MONOGRAFIE NR 555

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 17,00 zł 17,85 zł
  • Autor: Sapia-Drewniak Eleonora
  • ISBN: 978-83-7395-793-0
  • ISSN: 1233-6408
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2018
  • Liczba stron: 186
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Niniejsza praca jest monografią historyczno-pedagogiczną. Podjęto w niej próbę zrekonstruowania tworzenia systemu edukacji dorosłych na Opolszczyźnie w okresie powojennym lat 1945–1950 i ich organizatorów – nauczycieli. W oparciu o materiały archiwalne, wspomnienia oraz czasopiśmiennictwo przedstawiono nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, średnich dla dorosłych oraz na kursach nauczania początkowego i repolonizacyjnych. Ukazano ich trudne życie codzienne, problemy w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz skomplikowane relacje z mieszkańcami tego regionu. Prezentowane są wybrane sylwetki pionierów edukacji dorosłych w czasie, kiedy Opolszczyzna stanowiła integralną część województwa śląsko-dąbrowskiego oraz wybrane fragmenty ich wspomnień z tego okresu. Dla szkolnictwa w tym regionie były to lata najtrudniejsze, a jednocześnie bardzo ważne i niezwykle interesujące.

Książka jest adresowana do pedagogów, andragogów, historyków wychowania oraz osób zainteresowanych historią Śląska Opolskiego.