Szkolnictwo średnie na Górnym Śląsku na tle reform oświatowych w Prusach od połowy XVIII wieku do początku XX wieku. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 458)

 • Dostępność: Brak Brak
 • szt.
 • Cena katalogowa: 33,60 zł
 • (Cena katalogowa: 32,00 zł)
 • Rabat: -16,80 zł
 • (Rabat: -16,00 zł)
 • Cena netto: 16,00 zł 16,80 zł
 • Autor: Kwiatek Jolanta
 • ISBN: 978-83-7395-461-8
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 338
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Praca stanowi pierwszą w polskiej literaturze próbę syntetycznego ujęcia dziejów szkolnictwa średniego na Górnym Śląsku do początków XX wieku. Oparta została na dokumentach archiwalnych, źródłach drukowanych i literaturze przedmiotu. Zasadnicze jej wątki skupiają się wokół genezy, organizacyjnego rozwoju i funkcjonowania górnośląskich gimnazjów, szkół realnych i żeńskich. Zagadnienia te zostały ukazane na tle ogólnopruskiej polityki oświatowej, procesu reform ustrojowych szkolnictwa, ewolucji programów kształcenia, głównych nurtów niemieckiej myśli pedagogicznej oraz towarzyszącej tym zjawiskom publicznej debaty na temat edukacyjnej roli szkół średnich. Rozwój szkolnictwa średniego ujęty został także w aspekcie cywilizacyjnych przemian i kulturowych aspiracji mieszkańców Górnego Śląska, dających swą postawą dowody zrozumienia roli oświaty szkolnej jako źródła społecznego postępu. Praca stanowi istotny przyczynek do studiów nad genezą i kierunkami rozwoju inteligencji śląskiej, zagadnienia dotąd zaniedbanego w piśmiennictwie.
Książka jest adresowana do badaczy historii Śląska; historyków oświaty; nauczycieli; studentów pedagogiki.