Syndrom nieprzystosowana społecznego dzieci z rodzin migracyjnych (STUDIA I MONOGRAFIE NR 506)

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 28,00 zł 29,40 zł
  • Autor: Dubiel Ewa
  • ISBN: 978-83-7395-602-5
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2014
  • Liczba stron: 296
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Publikacja stanowi wieloaspektowe ujęcie problemu niedostosowania społecznego dzieci w kontekście specyficznej sytuacji ich rodzin, związanej z migracją zarobkową rodziców. Autorka pracy podejmuje ważny społecznie problem i na podstawie analizy jakościowej prezentuje losy rodzin, wskazując na oddziaływania wychowawczo-socjalizacyjne wspierające lub utrudniające proces wzrastania i rozwoju wychowujących się w takiej rodzinie dzieci. Wyciągnięte przez autorkę wnioski skłaniają do refleksji w zakresie możliwości wprowadzenia działań profilaktycznych i rewalidacyjnych wobec dzieci, których zachowanie jest zaburzone w wyniku niewłaściwie przebiegającego procesu wychowania w rodzinie, w której niebagatelną rolę odgrywa czynnik czasowej nieobecności jednego z rodziców z powodu migracji zarobkowej.

Książka adresowana jest do osób i instytucji, które prowadzą działania mające na celu wsparcie rodzin uwikłanych w proces migracji zarobkowych swoich członków, tj. pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, nauczycieli, a także kuratorów społecznych i zawodowych. Z książki z powodzeniem korzystać mogą również rodzice zainteresowani ograniczeniem ryzyka wystąpienia zaburzeń u dzieci, które stoją przed zadaniem, jakim jest przystosowanie się do specyficznej sytuacji czasowego braku jednego z rodziców.