Światy melancholii. W 500-lecie Melancolii Albrechta Dürera (1514-2014)

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 39,00 zł 40,95 zł
  • Autor: Dybizbański Marek, Mazur Aneta (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-695-7
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2016
  • Liczba stron: 486
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Praca poświęcona jest dziejom melancholii jako fenomenu obecnego w kulturze europejskiej od jej początków po dzień dzisiejszy. Stanowi ogląd różnych aspektów, wątków i przejawów tematyki melancholicznej w literaturze, malarstwie, muzyce, a także w refleksji medycznej, filozoficznej, religijnej czy psychologicznej. Autorzy artykułów starają się odpowiedzieć na pytanie, czemu melancholia zawdzięcza swoją karierę w kulturze oraz dlaczego ciągle fascynuje, pomimo negatywnych skojarzeń, jakie budzi.

Praca jest adresowana do humanistów wszelkich profesji oraz osób zainteresowanych tradycją humanistyczną (badaczy, studentów, uczniów wyższych szczebli edukacji szkolnej).