Świat kobiet w krajach Maghrebu. Wokół tradycji i nowoczesności (STUDIA I MONOGRAFIE NR 480)

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 19,00 zł 19,95 zł
  • Autor: Barska Anna
  • ISBN: 978-83-7395-512-7
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2012
  • Liczba stron: 202
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Książka ukazuje przemiany społeczno-kulturowe, jakie dokonały się w trzech krajach Maghrebu od uzyskania niepodległości (Tunezja – 1956, Maroko – 1956, Algieria – 1962) aż po dzień dzisiejszy. Punktem wyjścia jest wizerunek kobiet ukształtowany przez tradycję i religię muzułmańską, a także określony we współczesnym prawodawstwie. Przemiany spowodowały zachwianie, a niekiedy wręcz zanikanie nakazów związanych z postrzeganiem ciała czy rozumieniem honoru. Rozstrzygnięcia obyczajowe w niektórych przypadkach zostały zastąpione zapisem prawa. Przyznane kobiecie prawo do nauki i wynagradzanej pracy pozwoliło jej na aktywność w przestrzeni pozadomowej, na podjęcie działań w obronie równości, gwarantowanej zapisem w konstytucji. Za swoisty przejaw nowoczesności w Maghrebie należy uznać zjawisko relatywnie świeże, a mianowicie organizacje i stowarzyszenia kobiece podejmujące walkę o własne prawa. Kobiece stowarzyszenia i związki odsłaniają zdolności negocjacyjne kobiet jako grupy społecznie autonomicznej o specyficznych prawach i przywilejach. Skupiając się na przejawach nowoczesności, zwrócono uwagę na feminizm maghrebski, którego specyfika wynika z kontekstu kulturowego i sposobu rozumienia pozycji kobiety w rodzinie i społeczeństwie. Na możliwość w miarę szerokiej aktywizacji publicznej kobiet miały wpływ zmiany systemu prawnego i transformacja modelu patriarchalnego. W Epilogu zostały przedstawione wydarzenia, jakie wystąpiły w krajach Maghrebu na przełomie 2010 i 2011 roku, określane jako rewolucja kaktusowo-jaśminowa, zwane też wiosną arabską. Zarówno zachowania, jak i deklaracje kobiet aktywnych w rewolucji arabskiej dowodzą, że walczą one o wspólne wartości, które nie są ani męskie, ani kobiece: honor, szacunek, prawa człowieka. Tymczasem rzeczywistość okazała się bardziej złożona i tym samym trudna do jednoznacznego określenia.
Książka adresowana jest do socjologów, antropologów kulturowych, studentów, a także osób zainteresowanych sytuacją społeczno-kulturową krajów Maghrebu.