Studia Miejskie, t. 3: Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 24,00 zł 25,20 zł
  • Autor: Słodczyk Janusz (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-419-9
  • ISSN: 2082-4793
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2011
  • Liczba stron: 206
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Tom poświęcony jest problematyce suburbanizacji. W kolejnych opracowaniach w szczegółowy i interesujący sposób omawiane są różne zagadnienia związane z procesami suburbanizacji. Procesy te przedstawiono na przykładach konkretnych miast i zespołów osadniczych. W publikacji omówiony został proces suburbanizacji zachodzący w otoczeniu ośrodka opolskiego. Autorzy tych opracowań zwrócili uwagę na ewolucję procesu, jego uwarunkowania i efekty. Ponadto w tomie zaprezentowano szereg zjawisk zachodzących w otoczeniu Poznania, Wrocławia, Łodzi i Jeleniej Góry. Odrębna grupa artykułów poświęcona jest demograficznym, społecznym, ekonomicznym i przestrzennym aspektom procesu suburbanizacji w odniesieniu do przestrzeni regionu lub kraju.
Praca adresowana jest do: pracowników nauki oraz studentów kierunków społecznych, ekonomicznych, gospodarki przestrzennej, geografii społeczno-ekonomicznej oraz planistów miejskich, a ponadto użyteczna jest także dla pracowników samorządów lokalnych i regionalnych