Studia Miejskie, t. 2: Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 24,00 zł 25,20 zł
  • Autor: Słodczyk Janusz, Dembicka-Niemiec Agnieszka (red.
  • ISBN: 978-83-7395-403-8
  • ISSN: 2082-4793
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2010
  • Liczba stron: 296
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Tom jest zbiorem opracowań dotyczących funkcji miejskich i ich rozmieszczenia na terenie miasta. Składa się z czterech części, z których każda dotyczy innego rodzaju przestrzeni miejskiej i innego rodzaju funkcji. Przedmiotem zainteresowania autorów są: usługi w przestrzeni miasta, komunikacja, mieszkalnictwo oraz przestrzenie publiczne.
Prezentowane rozważania i badania przeprowadzane były w różnych ośrodkach badawczych, a ich przedmiotem były różne miasta. Daje to możliwość porównań problemów poszczególnych miast, jak i stosowanych podejść badawczych.
Praca adresowana jest do: pracowników nauki oraz studentów kierunków społecznych, ekonomicznych, gospodarki przestrzennej, geografii społeczno-ekonomicznej oraz planistów miejskich, a ponadto użyteczna jest także dla pracowników samorządów lokalnych i regionalnych