Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. T. 4: Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności

 • Dostępność: Brak Brak
 • szt.
 • Cena katalogowa: 28,35 zł
 • (Cena katalogowa: 27,00 zł)
 • Rabat: -14,17 zł
 • (Rabat: -13,50 zł)
 • Cena netto: 13,50 zł 14,18 zł
 • Autor: Kowalczyk Danuta, Mudrecka Irena (red. nauk.)
 • ISBN: 978-83-7395-550-9
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2013
 • Liczba stron: 338
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Książka jest zbiorem tekstów polskich i zagranicznych naukowców oraz praktyków zajmujących się problematyką funkcjonowania kadry penitencjarnej oraz zagadnieniami organizowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec przestępców osadzonych w zakładach karnych. Autorzy podejmują problematykę prawnych, kryminologicznych, penologicznych, socjologicznych i resocjalizacyjnych aspektów funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce oraz proponowanych kierunków zmian. Ponadto koncentrują się na badaniu specyfiki pracy wychowawców penitencjarnych, zwłaszcza w zakresie pożądanych predyspozycji osobowościowych, postaw wobec podopiecznych, motywacji do wykonywania zawodu, uwarunkowań osiągania zadowolenia z pracy, umiejętności rozwiązywania problemów pojawiających się w związku z wykonywaną pracą oraz problematyki wypalenia zawodowego.
Praca jest adresowana do naukowców z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, praktyków pracujących w instytucjach resocjalizacyjnych i zajmujących się wychowaniem, opieką i terapią osób nieprzystosowanych społecznie, jak również studentów przygotowujących się do zawodu pedagoga resocjalizacyjnego.