Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. T. 4: Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 27,00 zł 28,35 zł
  • Autor: Kowalczyk Danuta, Mudrecka Irena (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-550-9
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2013
  • Liczba stron: 338
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Książka jest zbiorem tekstów polskich i zagranicznych naukowców oraz praktyków zajmujących się problematyką funkcjonowania kadry penitencjarnej oraz zagadnieniami organizowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec przestępców osadzonych w zakładach karnych. Autorzy podejmują problematykę prawnych, kryminologicznych, penologicznych, socjologicznych i resocjalizacyjnych aspektów funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce oraz proponowanych kierunków zmian. Ponadto koncentrują się na badaniu specyfiki pracy wychowawców penitencjarnych, zwłaszcza w zakresie pożądanych predyspozycji osobowościowych, postaw wobec podopiecznych, motywacji do wykonywania zawodu, uwarunkowań osiągania zadowolenia z pracy, umiejętności rozwiązywania problemów pojawiających się w związku z wykonywaną pracą oraz problematyki wypalenia zawodowego.
Praca jest adresowana do naukowców z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, praktyków pracujących w instytucjach resocjalizacyjnych i zajmujących się wychowaniem, opieką i terapią osób nieprzystosowanych społecznie, jak również studentów przygotowujących się do zawodu pedagoga resocjalizacyjnego.