Studenckie Spotkania Odrzańskie 2013 "Woda – Człowiek – Środowisko"

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 17,00 zł 17,85 zł
  • Autor: Wiatkowski Mirosław (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-538-7
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2013
  • Liczba stron: 208
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów zaprezentowanych podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych z udziałem gości zagranicznych „Studenckie Spotkania Odrzańskie” nt. Woda – Człowiek –Środowisko”, która odbyła się 13 czerwca 2012 roku na Uniwersytecie Opolskim. Konferencja była znakomitą okazją do zwiększenia wiedzy i podniesienia świadomości w dziedzinie gospodarki wodnej, hydrologii, meteorologii, jakości wód, energetyki wodnej i wiatrowej, rekultywacji, krajobrazu, a także do zaprezentowania się studenckich kół naukowych oraz podjęcia dyskusji przez studentów, przede wszystkim działających w studenckim ruchu naukowym.

Praca jest adresowana do osób zainteresowanych działalnością studenckich kół naukowych w wyżej wymienionym obszarze.