Stefania Mazurek. Biografia pedagogiczna (STUDIA I MONOGRAFIE NR 460)

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 27,00 zł 28,35 zł
  • Autor: Sapia-Drewniak Eleonora
  • ISBN: 978-83-7395-463-2
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2011
  • Liczba stron: 282
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W książce zrekonstruowano w oparciu o materiały archiwalne oraz wywiady życie i działalność pedagogiczną, społeczną i naukową dr Stefanii Mazurek. Ponad pół wieku, od roku 1922 do 1976, była ona nauczycielką młodzieży i dorosłych na Górnym Śląsku. W okresie okupacji w Warszawie brała udział w tajnym nauczaniu, tam zorganizowała Tajne Pedagogium Ziem Zachodnich, przygotowujące przyszłe nauczycielki do pracy w szkołach na Opolszczyźnie w okresie powojennym. Według jej projektu funkcjonowało w Opolu tzw. gimnazjum i liceum repolonizacyjne, którego była dyrektorką. Zorganizowała i prowadziła w Opolu Liceum dla Pracujących i Liceum Korespondencyjne. Była pierwszym kierownikiem Studium Języków Obcych w opolskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jej życie przedstawiono na tle zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej Śląska. Brała Stefania Mazurek czynny udział w wielu inicjatywach społecznych – od samorządu lokalnego poczynając po komitety organizacyjne instytucji naukowych w Opolu. Była kobietą zorganizowaną, odpowiedzialną, chętnie działającą na rzecz innych. Jej praca w sposób znaczący wpłynęła na kształt praktyki oświatowej na Górnym Śląsku, a po wojnie – na Śląsku Opolskim.
Praca jest adresowana do osób zainteresowanych problematyką Śląska, edukacją kobiet, do andragogów i historyków wychowania