Środowisko proksemiczne komunikacji edukacyjnej

 • Dostępność: Brak Brak
 • szt.
 • Cena katalogowa: 22,05 zł
 • (Cena katalogowa: 21,00 zł)
 • Rabat: -11,02 zł
 • (Rabat: -10,50 zł)
 • Cena netto: 10,50 zł 11,03 zł
 • Autor: Sztejnberg Aleksander
 • ISBN: 978-83-7395-218-8
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2007
 • Liczba stron: 220
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Tematyka podręcznika jest skupiona wokół problemów proksemiki w edukacji szkolnej. Jest on przeznaczony dla osób interesujących się zagadnieniami komunikacji edukacyjnej, a w szczególności zainteresowanych problemami fizycznego i przestrzennego środowiska nauczania i uczenia się oraz prowadzeniem badań empirycznych w tym zakresie. W podręczniku zaprezentowano bogaty zbiór materiałów dydaktycznych służących ewaluacji. W końcowej jego części umieszczono zbiór pytań i poleceń. Razem z ćwiczeniami przedstawionymi w niektórych rozdziałach, materiały te stanowią bazę zarówno dla werbalnej prezentacji, jak i dla pisemnej kontroli.
Podręcznik jest adresowany do szerokiego grona osób: od nauczycieli edukacji przedszkolnej i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli akademickich, aż po studentów różnych specjalności. Materiał zawarty w podręczniku można wykorzystać w procesie efektywnego przygotowania się do zajęć dydaktycznych, m.in. z takich przedmiotów, jak „Komunikacja społeczna”„Komunikacja edukacyjna”, „Dydaktyka ogólna”, „Socjologia edukacji”. Ponadto z pewnością skorzystają z niego nauczyciele akademiccy, realizujący zajęcia z dydaktyk przedmiotowych w toku kształcenia przyszłych nauczycieli różnych specjalności.