Społeczności lokalne: postawy migracyjne młodych Polaków

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 20,00 zł 21,00 zł
  • Autor: Śliz Anna (red.)
  • ISBN: 978-83-7395-310-9
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2008
  • Liczba stron: 248
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Zjawisko migracji ma charakter uniwersalistyczny i nabiera szczególnej istotności w epoce globalizującego się świata. W orbicie jego wpływów pozostaje również Polska. Migracje młodych Polaków i ich wpływ na przemiany w społecznościach lokalnych to jeden z bardziej ważkich problemów dzisiejszej Rzeczypospolitej. Prezentowane studium w sposób wysoce zróżnicowany podejmuje przede wszystkim zagadnienie motywów emigracji i reemigracji młodych Polaków. Pokazuje życie Polaków poza granicami kraju pochodzenia. Przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych nurtuje pytanie: dlaczego ludzie migrują? Oddana w Państwa ręce praca podejmuje próbę odpowiedzi na tak sformułowane pytanie.
Praca jest adresowana do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy w swojej pracy zajmują się zagadnieniami społeczności lokalnych i procesu migracji. Do studentów socjologii, psychologii, politologii, demografii i wszystkich zainteresowanych problemem współczesnej migracji.